Bắc Ninh kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở 364 tỉ đồng

408.jpg
CafeLand – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở để bán tại phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh.

Theo đó, dự án có diện tích sử dụng đất 0,88 ha. Quy mô dự án gồm Tổ hợp dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở để bán với tổng mức đầu tư là 364 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến 4 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án là ốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn huy động và vốn vay của nhà đầu tư theo quy định.

Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu (theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ).

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 10 đến tháng 11/2018.

Thời gian thực hiện hợp đồng3 năm kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Tâm An

Chia sẻ bài viết này

scroll to top