Thanh tra Chính phủ: Sớm chấm dứt khiếu nại cho người dân Thủ Thiêm

dan-thu-thiem-1536400341.jpg
CafeLand – Sau khi nêu tra những sai phạm về đất đai ở Thủ Thiêm, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần rà soát hoàn thiện để tiếp tục thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có khoảng 4,3ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 theo đúng quy định.

“Rà soát từng trường hợp cụ thể người dân đang khiếu nại, đặc biệt là các hộ dân nằm trong 4,3ha ngoài ranh quy hoạch thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp cho người dân, sớm chấm dứt khiếu nại”, văn bản nêu.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND Tp.HCM phối hợp với Thanh tra chính phủ và các bộ ngành liên quan để kiểm tra, rà soát, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có liên quan khuyết điểm, vi phạm trong việc quy hoạch, giao đất, thực hiện đầu tư tại dự án thuộc khu tái định cư theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, cần xác định rõ, cụ thể về trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm như kết luận đã nêu, trên cơ sở đó thực hiện kiểm điểm, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, đền bù tái  định cư; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ để xử lý theo quy định pháp luật. UBND thành phố công khai nhận trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm dẫn đến khiếu nại kéo dài trong thời gian qua.

Đối với Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện thẩm định, lưu trữ hồ sơ, bản vẽ và chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng như kết luận đã nêu.

Đối với Văn phòng Chính phủ, Thanh tra đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai sót, khuyết điểm trong việc lưu trữ hồ sơ, bản vẽ quy hoạch về dự án.

Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với UBND Tp.HCM, các bộ ngành liên quan (Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường) để kiểm tra, rà soát, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong quy hoạch, giao đất, thực hiện đầu tư tại các dự án thuộc Khu tái định cư theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Diệu Trang

Chia sẻ bài viết này

scroll to top