Các dự án điện mặt trời và Quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

23-2018-08-27-14-55.jpg

CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. Các dự án đã tiến hành khởi công xây dựng (11 dự án):

1. Nhà máy điện mặt trời CMX Renewable Việt Nam của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Re Sun Seap Việt Nam:

a) Nội dung dự án:

Dự án Nhà máy điện mặt trời CMX Renewable Việt Nam do Công ty Cổ phần Điện mặt trời CMX Re Sunseap Việt Nam làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 5/10/2017, thực hiện tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, diện tích đất 200ha, công suất 168MWp, vốn đầu tư 4.398 tỷ đồng. Tiến độ triển khai theo quy định: Hoàn tất thủ tục đất đai, xây dựng, mua bán điện vào tháng 6/2018; khởi công xây dựng vào tháng 7/2018; hoàn thành xây dựng và thử nghiệm vào tháng 4/2019; phát điện thương mại vào 5/2019.

Lễ Khởi công Nhà máy điện mặt trời CMX Renewable Việt Nam. Ảnh Văn Thanh.

b) Tiến độ triển khai thực tế:

– Về đất đai: Theo thiết kế cơ sở của dự án được lập, dự án có diện tích sử dụng đất 186,78ha. Đến nay, Công ty đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và nhận bàn giao đất 137,8ha. Đợt 2 còn 50ha/18 hộ thì đã có 15 hộ nhận tiền bồi thường, 1 hộ vửa mới hoàn thành quy chủ và 2 hộ không đồng ý nhận tiền bồi thường.

Đồng thời, theo báo cáo của Chủ đầu tư hiện nay một số khu vực đất công thuộc dự án (đất gò đồi) đã được bàn giao cho Công ty; tuy nhiên, một số hộ dân cản trở thi công vì cho rằng đây là đất sở hữu của họ.

– Về ký quỹ: Công ty phải ký quỹ với số tiền 28,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đã tạm ứng 79,8 tỷ cho công tác giải phóng mặt bằng, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký thỏa thuận ký quỹ giảm trừ toàn bộ số tiền phải ký quỹ.

– Về môi trường: Đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

– Về phòng cháy, chữa cháy: Đã có ý kiến thẩm định của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

– Xây dựng: Tổng mặt dự án đã được Sở Xây dựng thống nhất; thiết kế cơ sở của dự án (FS) đã được Bộ Công thương thống nhất, thẩm định. Dự án không cần phải xin giấy phép xây dựng.

– Thủ tục đấu nối: Công ty đã hoàn tất các thủ tục về thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận Scada, thỏa thuận đo đếm và thỏa thuận rơ le bảo vệ.

– Thủ tục mua bán điện: Hiện Công ty đã cơ bản hoàn tất thủ tục đàm phán hợp đồng mua bán điện, dự kiến sẽ hoàn tất hợp đồng mua bán điện trong tháng 7/2018.

Dự án đã tiến hành khởi công vào ngày 8/6/2018, hiện đang tiến hành san ủi mặt bằng, dự kiến hoàn thành xây dựng dự án vào tháng 5/2019.

c) Kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ninh Sơn hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn tất thủ tục đất đai.

2. Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 284/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, thực hiện tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; công suất 50 MW, diện tích chiếm đất 80 ha, tổng vốn 1.362 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện theo quy định: Khởi công tháng 5/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 12/2018.

b) Tiến độ triển khai: Dự án có diện tích sử dụng đất 80,27ha, khoảng 27 hộ và 6,77 ha đất xã quản lý. Công ty đã hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng, hiện đã trình hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Về ký quỹ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 3041/SKHĐT-EDO ngày 25/9/2017 đề nghị Công ty thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án vào số tiền 13,3 tỷ đồng. Ngày 12/6/2018, nhà đầu tư có văn bản số 135/CV-HS gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị được hoãn trừ số tiền 13,06 tỷ đồng đã chi trả cho công tác bồi thường mặt bằng và hỗ trợ cho người dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo UBND tỉnh xem xét tại công văn số 2215/SKHĐT-EDO ngày 9/7/2018.

– Về môi trường: Ngày 17/5/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án.

– Về phòng cháy, chữa cháy: Ngày 5/12/2017 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 994/PCCC&CNCH về việc PCCC đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn.

– Về xây dựng:

+ Thủ tục tổng mặt bằng: Ngày 05/12/2017 Sở Xây dựng tỉnh đã có văn bản số 3808/SXD-QHKT thống nhất thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn.

+ Thủ tục thiết kế cơ sở: Ngày 25/6/2018 Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương đã có văn bản số 1169/ĐL-NLTT về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

+ Thủ tục thiết kế thi công và xin phép xây dựng: Về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án. Nhà đầu tư đã triển khai song song với bước thiết kế cơ sở và đang hoàn thiện sau khi có ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của Bộ Công Thương.

– Thủ tục đấu nối: Công ty đã hoàn tất các thủ tục về thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận Scada; thỏa thuận đo đếm và thỏa thuận rơ le bảo vệ đang được thực hiện (chờ phê duyệt).

– Thủ tục mua bán điện: Đang thỏa thuận hợp đồng mua bán điện với EVN.

* Theo báo cáo, hiện Công ty đã hoàn tất thi công hàng rào bảo vệ dự án (trụ bê tông, hàng rào thép gai), hoàn tất việc cấp điện, nước cho thi công, đang thi công đường dây 110kV đấu nối đạt 7%. Dự kiến hoàn thành dự án vào 6/2019.

c) Kiến nghị: Đề nghị nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục còn lại (thuê đất, hợp đồng mua bán điện, thiết kế kỹ thuật thi công) và đẩy nhanh việc triển khai dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh thủ tục giao đất, cho thuê đất.

3. Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang:

a. Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 286/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, thực hiện tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước; công suất 50 MW, diện tích chiếm đất 70 ha, tổng vốn 1.425 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 4/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 4/2019.

Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu. Ảnh: Văn Thanh.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Dự án có diện tích khoảng 100ha. Công ty đã thực hiện bồi thường được 91ha, còn 4,2ha của hộ ông Minh chưa đồng ý giá bồi thường hiện Công ty đang thương thảo và 4,2ha của hộ ông Dũng vừa quy chủ xong, đang hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất.

– Về ký quỹ: Công ty đã hoàn tất nghĩa vụ ký quỹ với số tiền 13,6 tỷ đồng.

– Về môi trường: Đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã được Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm định, thống nhất.

– Xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã có ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng; thiết kế cơ sở được Bộ Công Thương thẩm định. thiết kế kỹ thuật thi công và hồ sơ xin phép xây dựng đang được đơn vị tư vấn lập.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất thủ tục đấu nối.

– Thủ tục mua bán điện: Đã có văn bản chấp thuận mua bán điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Đang thỏa thuận với EVN về hợp đồng mua bán điện, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2018.

* Dự án đã thực hiện khởi công vào ngày 30/6/2018, hiện đã hoàn thành đường vào dự án và đang san gạt mặt bằng.

c. Kiến nghị: UBND huyện Ninh Phước, Trung tâm Phát triển quỹ đất hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn tất thủ tục đất đai. Nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án, đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ đề ra.

4. Dự án Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 của Công ty Cổ phần BP Solar:

a. Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 35/QĐ-UBND ngày 29/01/2018, tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước; công suất 46MWp, diện tích chiếm đất 62,26 ha, tổng vốn 1.200 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 5/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 6/2019.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đã có quyết định thuê đất, cấp GCNQSD đất cho giai đoạn 1 (53,7ha), còn lại 8ha/1 hộ đang hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Công ty đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng đường dây 110kV và trạm cắt. Tuy nhiên, phần đường vào trạm cắt đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng vì một số hộ dân không đồng ý bàn giao (đất đường nội đồng do người dân góp đất, đến nay người dân đòi hỗ trợ).

– Về ký quỹ: Đã hoàn tất nghĩa vụ ký quỹ (được hoãn ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng).

– Về môi trường: Đã hoàn tất phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã được Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm định, thống nhất.

– Xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã có ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng; thiết kế cơ sở đã được Bộ Công Thương thẩm định và thống nhất nội dung; Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng cho dự án.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất các thủ tục đấu nối.

– Thủ tục mua bán điện: Đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN.

* Dự án đã được triển khai xây dựng trong tháng 6/2018. Công ty đã thực hiện thi công san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào dự án (50%) được 1,7km, đang xây dựng trụ móng giàn đỡ tấm pin, đang xây dựng nhà điều hành và trạm biến áp.

c. Kiến nghị: Hiện Công ty đang tập trung các thủ tục giao đất, cho thuê đất; các thủ tục khác, cơ bản đã được hoàn tất. Tuy nhiên, còn vướng đường vào trạm cắt, do đó kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ninh Phước hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đất đai; đồng thời, đề nghị Công ty sớm triển khai xây dựng trạm cắt do có liên quan đến các dự án khác (dự án Sinenergy, dự án Phước Hữu- Điện lực 1 của Công ty Đại Hoàng Hà, dự án mặt trời Bầu Zôn của Liên doanh Công ty Trường Thịnh).

5. Trang trại điện mặt trời SP – Infra Ninh Thuận của Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam:

a. Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 331/QĐ-UBND ngày 5/10/2017, thực hiện tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước; công suất 50 MW, diện tích chiếm đất 58,7 ha, tổng vốn 1.633 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 4/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 10/2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 6578574753 ngày 6/10/2017 và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp: Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam để quản lý dự án.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đã hoàn tất thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Về ký quỹ: UBND tỉnh đã có công văn số 520/UBND-KT ngày 2/2/2018 đồng ý miễn ký quỹ cho dự án.

– Về môi trường: Đã được UBND tỉnh cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Phòng cháy chữa cháy: Giải pháp PCCC đã được phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Ninh Thuận thỏa thuận nguyên tắc.

– Về xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng thẩm định, thống nhất; thiết kế cơ sở (FS) đã được Bộ Công Thương thẩm định, thiết kế kỹ thuật thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt.

– Về đấu nối: Đã hoàn tất thủ tục đấu nối.

– Thủ tục mua bán điện: Đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN.

* Dự án đã khởi công ngày 2/7/2018. Đang phát quang mặt bằng. Dự kiến hoàn thành tháng 6/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương thực hiện dự án.

6. Dự án Trang trại điện mặt trời hồ Bầu Ngứ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 285/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, thực hiện tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; công suất 50 MW, diện tích chiếm đất 75 ha, tổng vốn 1.150 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 1/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 12/2018.

Lễ Khởi công Dự án Trang trại điện mặt trời hồ Bầu Ngứ . Ảnh: N.Sơn

b) Tiến độ triển khai:

– Về đất đai:

+ Đối với khu vực đất thuộc lòng hồ Bầu Ngứ thực hiện giai đoạn 1 (34MW, 51,2ha): Đã hoàn tất thủ tục giao đất, cho thuê đất.

+ Đối với diện tích đất thuộc giai đoạn 2 (16MW, 35ha): Đã hoàn tất đo đạc, quy chủ, UBND huyện Thuận Nam đã thông báo thu hồi, Trung tâm phát triển quỹ đất đang áp giá bồi thường.

– Về ký quỹ: Dự án được hoãn trừ ký quỹ và đã được ký thỏa thuận hoãn trừ ký quỹ với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-Về môi trường: UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án.

– Về xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng thống nhất; thiết kế cơ sở đã được Bộ Công Thương phê duyệt; Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã được Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Ninh Thuận phê duyệt.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất thủ tục đấu nối.

– Thủ tục mua bán điện: Đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam.

* Hiện Công ty đã thi công xây dựng tường rào bao quanh dự án (được 5km), xây dựng trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối, đã san gạt mặt bằng thi công, đào rãnh để đặt móng giàn đỡ và đang đúc móng giàn đỡ tấm pin, dự kiến hoàn thành dự án trong quý I/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, TT phát triển quỹ đất, UBND huyện hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đất đai. Nhà đầu tư triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án.

7. Dự án Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19 của Công ty cổ phần Tasco Năng lượng:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 01/QĐ-UBND ngày 2/1/2017, tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam; công suất 49MW; diện tích chiếm đất khoảng 73,5 ha; tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 4/2018, vận hành và bán điện thương mại trong tháng 5/2019.

b) Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: UBND tỉnh đã có quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 6/7/2018 cho thuê đất đợt 1 với diện tích 61ha, hiện còn 1 hộ/6ha đang thực hiện thỏa thuận, đồng thời UBND huyện Thuận Nam đã có thông báo thu hồi đất đối với phần đường dây và đường giao thông đấu nối dự án.

– Về ký quỹ: Công ty đã thực hiện ký quỹ với số tiền 13,5 tỷ đồng, hoàn tất nghĩa vụ ký quỹ.

– Về môi trường: UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 9/2/2018 phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án.

– Về xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng thống nhất; thiết kế cơ sở đã được Bộ Công thương thẩm định, thiết kế kỹ thuật thi công đang được đơn vị tư vấn thực hiện (đã hoàn thành xong khảo sát địa hình, địa chất).

– Phòng cháy chữa cháy: Đã được Phòng Cảnh sát PCCC thống nhất về thiết kế phòng cháy chữa cháy của dự án.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất các thủ tục thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận thông tin Scada, thỏa thuận đo đếm điện năng, thỏa thuận rơ le bảo vệ.

– Thủ tục mua bán điện: Đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vào ngày 18/4/2018.

* Dự án đã tiến hành san gạt mặt bằng hơn 60% diện tích, dự kiến đưa vào hoạt động tháng 5/2019.

c. Kiến nghị: Hiện dự án còn 6ha thuộc phạm vi nhà máy và 2,2ha thuộc phạm vi đường dây, đường giao thông đấu nối chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Kiến nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND huyện Thuận Nam khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn tất việc giải phóng mặt bằng.

8. Dự án Nhà máy điện mặt trời Bim 1 của Công ty cổ phần năng lượng Bim:

a. Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 19/QĐ-UBND ngày 19/01/2018, thực hiện tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam; công suất 30MWp, diện tích chiếm đất 34,57ha, tổng vốn 797 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 3/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 12/2018.

Lễ Khởi công Nhà máy điện mặt trời Bim 1. Ảnh : Văn Nỷ.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đã được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất theo Quyết định số 156/QĐ-UBND và đang hoàn tất thủ tục thuê đất với Sở tài nguyên môi trường.

– Về ký quỹ: Công ty đã thực hiện ký quỹ với số tiền 9,47 tỷ đồng.

– Về môi trường: UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định tại số 631/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 về việc phê duyệt báo báo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy điện mặt trời BIM.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã được Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm định, thống nhất.

– Xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng đồng ý; thiết kế cơ sở đã được Sở Công Thương đồng ý, thiết kế kỹ thuật thi công đang được đơn vị tư vấn lập.

– Thủ tục đấu nối: Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã chấp thuận thỏa thuận đấu nối tại văn bản số 06/2018/EVN SPC-SOLAR.BIM; các thỏa thuận Scada, thỏa thuận đo đếm điện năng, thỏa thuận rơ le bảo vệ đang được thực hiện.

– Thủ tục mua bán điện: Đã được tập đoàn điện lực việt nam chấp thuận tại văn bản số 716/EVN-KH-TTĐ ngày 9/2/2018 về việc chấp thuận mua điện của dự án Nhà máy điện mặt trời BIM. Hiện đang tiếp tục đàm phán hợp đồng mua bán điện.

* Hiện Chủ đầu tư tiến hành khởi công xây dựng dự án vào ngày 23/01/2018 và đã lắp đặt tấm pin trên 2.000m2, dự kiến hoàn thành 20MWp/30MWp cuối năm 2018 và hoàn thành 10MWp còn lại trong quý I/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt các tấm pin, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn tất hồ sơ thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

9. Dự án Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận của Tổng Công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam:

a. Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 441/QĐ-UBND ngày 14/12/2017, thực hiện tại xã PhướcDinh, huyệnThuận Nam; công suất 50MW, diện tích chiếm đất 70ha, tổng vốn 1.235 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công Quý III/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 4/2019.

Lễ khởi công Dự án Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận. Ảnh: Văn Miên.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Công ty đã tự thỏa thuận chuyển nhượng với 55 hộ/ 62,4 ha, còn 7,5ha/4 hộ đang thỏa thuận tiếp theo. Đã được UBND tỉnh giao đất đợt 1 với diện tích 6,1ha. Công ty đang thực hiện các thủ tục để được giao phần diện tích đất đã hoàn tất giải phóng mặt bằng.

– Về ký quỹ: Công ty đã thực hiện ký quỹ với số tiền 13,175 tỷ đồng.

– Về môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã được Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thống nhất phương án PCCC.

– Xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng thống nhất; thiết kế cơ sở đã được Bộ Công Thương thống nhất, thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt, Sở XD đã cấp phép xây dựng số 1453/SXD-PTĐTT&HTKT ngày 23/5/2018.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất các thủ tục thỏa thuận đấu nối; thỏa thuận thông tin Scada, thỏa thuận đo đếm và thỏa thuận rơ le bảo vệ.

– Thủ tục mua bán điện: Đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN.

* Dự án đã tiến hành khởi công vào ngày 4/6/2018, hiện Công ty đang thực hiện san gạt mặt bằng, dự kiến bắt đầu thi công cơ sở hạ tầng vào tháng 8/2018 và hoàn thành dự án vào tháng 5/2019.

c. Kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Thuận Nam, Trung tâm phát triển quỹ đất hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn tất công tác giao đất, cho thuê đất. Đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương thực hiện dự án để hoàn thành như kế hoạch đề ra.

10. Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà của Công ty TNHH MTV Solar Power Ninh Thuận:

a. Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 650/QĐ-UBND ngày 24/4/2018, thực hiện tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam; công suất 50MWp, diện tích chiếm đất 60ha, tổng vốn 1.296 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 5/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 5/2019.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đã hoàn tất giải phóng mặt bằng. Đã nộp hồ sơ vào Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị giao đất, cho thuê đất.

– Về ký quỹ: Công ty phải thực hiện ký quỹ 12,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, được hoãn 10,9 tỷ, còn lại 02 tỷ phải ký quỹ, Công ty chưa thực hiện.

– Về môi trường: Đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã được Phòng Cảnh sát PCCC chấp thuận thỏa thuận phòng cháy chữa cháy.

– Xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng thống nhất; thiết kế cơ sở đã được Bộ Công Thương thẩm định, thiết kế kỹ thuật thi công đang được đơn vị tư vấn thực hiện.

– Về đấu nối: Đã hoàn tất thủ tục đấu nối.

– Thủ tục mua bán điện: Đang triển khai.

* Theo báo cáo, Công ty đã tiến hành động thổ vào ngày 18/7/2018, hiện đang san gạt mặt bằng, thi công đường vào dự án và đường điện phục vụ thi công. Dự kiến hoàn thành dự án đưa vào hoạt động vào 30/4/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị Công ty sớm thực hiện việc ký quỹ, hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện khởi công. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất thủ tục giao đất, cho thuê đất.

11. Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam của Công ty cổ phần Điện Mặt trời Trung Nam:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 85/QĐ-UBND ngày 7/3/2018, tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; công suất 204 MW, diện tích chiếm đất 264 ha, tổng vốn 4.989 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 7/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 6/2019.

b) Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Tổng điện tích chiếm đất khoàng 267 ha, trong đó: diện tích lắp tắm pin khoảng 264,1 ha; diện tích các hạng mục khác khoảng 2,8 ha. Công tác thực hiện GPMB, hỗ trợ, đền bù gồm 4 đợt, trong đó:

+ Đợt 1: diện tích thu hồi 37,6 ha: UBND huyện Thuận Bắc đã ban hành thông báo thu hồi đất; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để áp dụng bồi thường (QĐ số 204/QĐ-UBND ngày 2/7/2018); Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện áp giá và xây dựng phương án bồi thường.

– Đợt 2: diện tích thu hồi 90 ha: đến nay UBND huyện Thuận Bắc đã ban hành Thông báo Thu hồi đất cho 73 hộ và 1 tổ chức; Dự kiến đến ngày 15/8/2018 UBND huyện Thuận Bắc ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, Quyết định Thu hồi đất và tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân có đất bị thu hồi

– Đợt 3: diện tích đất thu hồi khoảng 75,4ha: Dự kiến đến ngày 31/8/2018 UBND huyện Thuận Bắc ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, Quyết định Thu hồi đất và tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

– Đợt 4: Diện tích thu hồi còn lại 62ha, hiện nay Công ty đã có văn bản trình UBND tỉnh để xin chủ trương thu hồi bổ sung phần diện tích đất còn lại sau khi bị thu hồi mà không thể sản xuất canh tác được theo nguyện vọng của các hộ dân. Dự kiến đến ngày 30/9/2018 sẽ hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của đợt 4 và toàn bộ dự án.

– Về ký quỹ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 870/SKHĐT-EDO ngày 23/3/2018 đề nghị Công ty thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án vào số tiền 31.445.000.000 đồng, thời hạn thực hiện đến 15/4/2018. Công ty chưa thực hiện.

– Về môi trường: Đã hoàn thành phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận.

– Phòng cháy chữa cháy: Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã có văn bản thống nhất phương án PCCC.

– Về xây dựng: Sở xây dựng có văn bản số 1318/SXD-QHKT ngày 26/6/2018 thống nhất tổng mặt bằng dự án; thiết kế cơ sở được Bộ Công Thương thẩm định.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất thủ tục đấu nối.

– Thủ tục mua bán điện: Đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN.

* Dự án đã tiến hành khởi công vào ngày 7/7/2018, dự kiến trong tháng 8/2018 sẽ bắt đầu triển khai thi công các công trình chính của dự án và hoàn thành dự án trong tháng 6/2019.

c) Kiến nghị: Đề nghị UBND huyện Thuận Bắc, TT Phát triển quỹ đất hỗ trợ nhà đầu tư công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị Nhà đầu tư sớm hoàn tất thủ tục ký quỹ, và đẩy nhanh việc triển khai xây dựng dự án.

II. Các dự án chuẩn bị khởi công trong quý III/2018 (12 dự án):

1. Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn- Hoàn Lộc Việt của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Mỹ Sơn – Hoàn Lộc Việt:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 99/QĐ-UBND ngày 23/3/2018, thực hiện tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; công suất 50 MWp, diện tích chiếm đất 64,57ha, tổng vốn 1.250 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 7/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 06/2019.

b) Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Dự án có diện tích sử dụng đất 64,57ha, Công ty đã tự thỏa thuận toàn bộ diện tích đất. Hiện đã ký hợp đồng với đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất để hoàn tất hồ sơ giao đất, cho thuê đất. Đồng thời, Sở TNMT đã có báo cáo UBND tỉnh đề nghị chấp thuận điều chỉnh vị trí dự án.

– Về ký quỹ: Công ty đã thực hiện ký quỹ với số tiền 12,75 tỷ đồng.

– Về môi trường: Đã được Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua. Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt Báo cáo ĐTM cho dự án.

– Về phòng cháy, chữa cháy: Thiết kế phòng cháy chữa cháy đã có ý kiến thẩm định của Phòng cảnh sát PCCC.

– Về xây dựng: Tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng thống nhất vào ngày 09/7/2018; thiết kế cơ sở cho nhà máy đã được Bộ Công thương phê duyệt; thiết kế cơ sở cho đường dây đấu nối và trạm biến áp đã nộp cho Bộ Công thương thẩm định.

– Thủ tục đấu nối: Đang thực hiện thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận Scada; thỏa thuận đo đếm và thỏa thuận rơ le bảo vệ đang làm việc với Công ty Điện lực Miền Nam.

– Thủ tục mua bán điện: Đang thỏa thuận hợp đồng mua bán điện với EVN.

* Hiện Công ty đang thực hiện thi công hạng mục đường dây 220Kv cung cấp điện thi công, dự kiến khởi công dự án vào cuối tháng 7/2018, hoặc đầu tháng 8/2018, hoàn thành dự án vào 6/2019.

c) Kiến nghị: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Xây dựng, Sở Công thương và các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng, đấu nối…

2. Dự án Nhà máy điện mặt trời Bim 2 của Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Bim:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 193/QĐ-UBND ngày 27/6/2018, thực hiện tại xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam; công suất 250MW, diện tích chiếm đất 247,5ha, tổng vốn 4.979 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 8/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 6/2019.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đang thực hiện đo đạc, quy chủ.

– Về ký quỹ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 2282/SKHĐT-EDO ngày 16/7/2018 đề nghị Công ty thực hiện ký quỹ với số tiền 31,4 tỷ đồng, thực hiện trước ngày 27/7/2018, hiện Công ty chưa thực hiện.

– Về môi trường: Đã tiến hành nộp hồ sơ báo cáo ĐTM vào Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 18/7/2018, hội đồng đánh giá đã tiến hành họp thẩm định, hiện nhà đầu tư đang chỉnh sửa lại hồ sơ dự án.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã nộp hồ sơ thiết kế cho Cục cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an đề nghị thẩm định vào ngày 29/6/2018.

– Xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đang hoàn thiện hồ sơ; thiết kế cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ.

– Thủ tục đấu nối: Đang thực hiện các thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận Scada, thỏa thuận đo đếm điện năng, thỏa thuận rơ le bảo vệ.

– Thủ tục mua bán điện: Đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng ý mua bán điện tại văn bản số 3196/EVN-KH-TTĐ ngày 29/6/2018.

* Hiện Công ty đã tiến hành thi công, nâng cấp đường vào dự án, kết cấu đường bê tông rộng 7m và dài 2223m( đường vào thôn Quán Thẻ 1). Dự kiến khởi công dự án trong tháng 8/2018, hoàn thành trước tháng 6/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị các Sở, ngành và địa phương hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đất đai, xây dựng; nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục để kịp khởi công trong năm 2018…

3. Nhà máy điện năng lượng tái tạo Bim 3 của Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Bim:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 877/QĐ-UBND ngày 31/5/2018, thực hiện tại thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam; công suất 50MWp, diện tích chiếm đất 60ha, tổng vốn 1.284 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 6/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 6/2019.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đang thực hiện đo đạc, quy chủ và thỏa thuận với các hộ dân. Đồng thời, đang trình Thường trực HĐND để bổ sung vào kế hoạch thu hồi đất.

– Về ký quỹ: Công ty đã thực hiện ký quỹ với số tiền 12,9 tỷ đồng vào ngày 20/7/2018.

– Về môi trường: Đã tiến hành nộp hồ sơ báo cáo ĐTM vào Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 18/7/2018, hội đồng đánh giá đã tiến hành họp thẩm định, hiện nhà đầu tư đang chỉnh sửa lại hồ sơ dự án.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã nhận được sự đồng ý của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH trong giai đoạn thiết kế cơ sở tại văn bản số 652/PCCC&CNCH ngày 29/6/2018.

– Xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã trình Sở Xây dựng, thiết kế cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ.

– Thủ tục đấu nối: Đang thực hiện các thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận Scada, thỏa thuận đo đếm điện năng, thỏa thuận rơ le bảo vệ.

– Thủ tục mua bán điện: Đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng ý mua bán điện tại văn bản số 2902/EVN-KH-TTĐ ngày 13/6/2018.

* Dự kiến khởi công trong tháng 8/2018, hoàn thành dự án trong tháng 6/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị các Sở, ngành và địa phương hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đất đai, xây dựng; nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục để kịp khởi công trong năm 2018…

4. Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Hoàng Sơn:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 802/QĐ-UBND ngày 18/5/2018, thực hiện tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; công suất 50 MWp, diện tích chiếm đất 60ha, tổng vốn 1.192 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 8/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 06/2019.

b) Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đã hoàn tất thủ tục đo đạc, quy chủ, chuẩn bị trình hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

– Về ký quỹ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1712/SKHĐT-EDO ngày 31/5/2018 đề nghị Công ty thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án vào số tiền 12,46 tỷ đồng, thời gian thực hiện trước ngày 10/7/2018. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện.

– Về môi trường: Đang lập hồ sơ báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

– Về phòng cháy, chữa cháy: Đã nộp hồ sơ thiết kế cho Phòng cảnh sát PCCC thẩm định.

– Về xây dựng: Tổng mặt bằng đã nộp hồ sơ cho Sở Xây dựng; đang lập hồ sơ thiết kế cơ sở.

– Thủ tục đấu nối: Đang thực hiện các thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận Scada; thỏa thuận đo đếm và thỏa thuận rơ le bảo vệ.

– Thủ tục mua bán điện: Đang thỏa thuận.

* Theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự kiến hoàn tất thủ tục để khởi công dự án vào tháng 9/2018, hoàn thành dự án vào 6/2019.

c) Kiến nghị: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Xây dựng, Sở Công thương và các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan. Đề nghị nhà đầu tư sớm thực hiện thủ tục ký quỹ, cũng như sớm hoàn tất các thủ tục khác của dự án để đảm bảo khởi công kịp tiến độ quy định.

5. Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.1 của Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo và Nông nghiệp Ninh Thuận:

a. Dự án Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.1 được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 479/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, thực hiện tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước; công suất 7MW; diện tích chiếm đất 12,1ha, tổng vốn 185,978 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Dự kiến khởi công Quý I/2018 và đưa vào vận hành trong quý IV/2018.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đã hoàn thành thỏa thuận chuyển nhượng với các hộ dân, UBND huyện Ninh Phước đang thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường. Hồ sơ xin thuê đất đang trình Sở TNMT thẩm định để trình UBND tỉnh ra quyết định.

– Về ký quỹ: Công ty đã hoàn tất nghĩa vụ ký quỹ với số tiền ký quỹ 2,5 tỷ đồng.

– Về môi trường: Đã có giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND huyện Ninh Phước tại văn bản số 1111/GXN-UBND ngày 09/4/2018.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã có công văn chấp thuận của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH về thiết kế phòng cháy chữa cháy.

– Xây dựng: Tổng mặt bằng dự án đã được Sở Xây dựng thống nhất. Thiết kế cơ sở đã được Sở Công thương thẩm định cho ý kiến thống nhất. Đồng thời, Công ty đang triển khai thiết kế kỹ thuật thi công.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận thông tin Scada và thỏa thuận rơ le bảo vệ; Thỏa thuận đo đếm điện năng đang được thực hiện.

– Thủ tục mua bán điện: Đã có văn bản chấp thuận mua bán điện của EVN. Đang triển khai thỏa thuận hợp đồng mua bán điện.

* Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thi công vào 30/7/2018, hoàn thành dự án vào tháng 5/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị Sở TNMT sớm tham mưu hồ sơ thuê đất; đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi công cuối tháng 7/2018, cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào hoạt động.

6. Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.2 của Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo và Nông nghiệp Ninh Thuận:

a. Dự án Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.2 được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 82/QĐ-UBND ngày 02/3/2018, thực hiện tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước; công suất 50MWp; diện tích chiếm đất 58,69ha, tổng vốn 808,7 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 4/2018 và hoàn thành dự án vào tháng 6/2019.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đang lập hồ sơ xin cho thuê đất giai đoạn 1 toàn bộ phần đất do Nhà nước quản lý, diện tích 78,113ha. Diện tích xin thuê giai đoạn 2 là 4.700,7 m2 của các hộ dân sẽ triển khai trong năm 2019.

– Về ký quỹ: Sở kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 871/SKHĐT-EDO ngày 23/3/2018 đề nghị ký thỏa thuận ký quỹ, số tiền 9,6 tỷ đồng, thời hạn thực hiện trước ngày 15/4/2018. Công ty chưa thực hiện.

– Về môi trường: Đã có quyết định phê duyệt ĐTM của UBND Tỉnh tại quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 25/6/2018.

– Xây dựng: Tổng mặt bằng Sở Xây dựng đã có ý kiến thống nhất. Thiết kế cơ sở đã có thông báo thẩm định của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tại văn bản số 1182/ĐL-NLTT ngày 26/6/2018. Nhà đầu tư đang triển khai lập thiết kế kỹ thuật thi công.

– Thủ tục đấu nối: Thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận thông tin Scada, thỏa thuận rơ le bảo vệ đã hoàn tất; đang tiến hành thỏa thuận đo đếm điện năng.

– Thủ tục mua bán điện: Đã có văn bản chấp thuận mua bán điện của EVN. Đang triển khai thủ tục ký hợp đồng mua bán điện.

* Dự kiến khởi công cùng với Dự án 6.1 vào ngày 30/7/2018, hoàn thành vào tháng 6/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, TT Phát triển quỹ đất hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đất đai. Đề nghị nhà đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai của dự án.

7. Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu – Điện lực 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư điện Phước Hữu:

a. Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 102/QĐ-UBND ngày 27/3/2018, thực hiện tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước; công suất 30,24 MWp, diện tích chiếm đất 36 ha, tổng vốn 747 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 6/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 4/2019.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Dự án có diện tích chiếm 32,5ha, khoảng 04 hộ và một phần nhỏ do UBND xã quản lý. Đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề nghị cho Công ty thuê đất thực hiện dự án.

– Về ký quỹ: Công ty đã hoàn tất nghĩa vụ ký quỹ với số tiền 3,9 tỷ đồng.

– Về môi trường: Dự án đã được phê duyệt báo cáo ĐTM.

– Phòng cháy chữa cháy: Công an PCCC tỉnh đã có văn bản chấp thuận phương thiết kế PCCC.

– Xây dựng: Đã có văn bản thỏa thuận Tổng mặt bằng của Sở Xây dựng; Thiết kế cơ sở dự án đã được Sở công thương thẩm định, thống nhất; thiết kế kỹ thuật thi công và hồ sơ xin phép xây dựng đang được đơn vị tư vấn lập.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất thỏa thuận đấu nối; các thủ tục thỏa thuận Scada, thỏa thuận đo đếm điện năng, thỏa thuận rơ le bảo vệ đang tiến hành đàm phán.

– Thủ tục mua bán điện: Đã có văn bản chấp thuận mua bán điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

* Dự kiến khởi công vào đầu tháng 8/2018 và hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động trước tháng 02/2019.

c. Kiến nghị: UBND sớm ban hành quyết định cho thuê đất. Đồng thời, theo báo cáo của Công ty, hiện Công ty đang tiến hành thực hiện công tác bồi thường cho đường dây đấu nối 110kV, do đó kiến nghị UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, TTPT Quỹ đất sớm hỗ trợ thủ tục này cho nhà đầu tư.

8. Dự án Điện mặt trời Ninh Thuận 1 của Công ty TNHH Shinenergy Holdings Singapore:

a. Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 05/QĐ-UBND ngày 09/01/2018, thực hiện tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước; công suất 50MWp, diện tích chiếm đất 60ha, tổng vốn 1.319 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 7/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 6/2019.

* Sau khi dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án ngày 15/01/2018, và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 06/02/2018 thành lập doanh nghiệp Công ty TNHH Năng lượng Sinenergy Ninh Thuận để quản lý dự án.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Dự án có diện tích 60ha, Công ty đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích dự án, đang lập hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất.

– Về ký quỹ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 305/SKHĐT-EDO ngày 29/01/2018 đề nghị Công ty thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án với số tiền 13,095 tỷ đồng, thời hạn thực hiện theo quy định là trong vòng 06 tháng kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư (đến ngày 09/7/2018). Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa ký thỏa thuận ký quỹ.

– Về môi trường: Đã hoàn tất thủ tục ĐTM.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã được Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm định, thống nhất.

– Xây dựng: Thiết kế tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng thẩm định thống nhất; thiết kế cơ sở (FS) đã được Bộ Công thương thẩm định, thống nhất. Thiết kế kỹ thuật thi công, giấy phép xây dựng đang được đơn vị tư vấn lập.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất thủ tục đấu nối.

– Thủ tục mua bán điện: Đã có văn bản chấp thuận mua bán của EVN, đang thỏa thuận hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam.

* Hiện đã thống nhất phương án xây dựng trạm cắt với Công ty Bắc Phương. Dự kiến khởi công đầu tháng 8 năm 2018 hoàn thành dự án, đưa vào tháng 6/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị TT Phát triển quỹ đất sớm hoàn tất thủ tục thu hồi đất của dự án. Đề nghị Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

9. Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar của Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings:

a. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 879/QĐ-UBND ngày 31/5/2018, thực hiện tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, công suất 50MWp, diện tích chiếm đất 60ha, tổng vốn đầu tư 1.151 tỷ đồng. Tiến độ triển khai theo quy định: Khởi công tháng 8/2018, hoàn thành dự án vào tháng 6/2019.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Công ty đã hoàn tất đo đạc, quy chủ, hồ sơ thu hồi đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Tuy nhiên, dự án Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar chưa được bổ sung vào danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018. Hiện nay, Chủ đầu tư đang cùng Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh và UBND huyện Thuận Nam khẩn trương trình UBND tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất.

– Về ký quỹ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1905/SKHĐT-EDO ngày 13/6/2018 đề nghị Công ty ký quỹ với số tiền 12,255 tỷ đồng, thực hiện ký thỏa thuận trước 30/6/2018; tuy nhiên đến nay Công ty chưa thực hiện.

– Về môi trường: Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo ĐTM.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã được Phòng Cảnh sát PCCC có ý kiến thẩm định.

– Xây dựng: Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1795/SXD-QHKT, ngày 21/6/2018 về ý kiến thỏa thuận Quy hoạch tổng mặt bằng dự án; thiết kế cơ sở đã nộp hồ sơ cho Bộ Công thương thẩm định; đồng thời, Công ty đang lựa chọn tổng thầu EPC.

– Thủ tục đấu nối: Đang thực hiện các thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận Scada, thỏa thuận đo đếm điện năng, thỏa thuận rơ le bảo vệ.

– Thủ tục mua bán điện: Đang tiến hành các thủ tục để ký kết hợp đồng mua bán điện.

* Dự kiến dự án sẽ được khởi công trong tháng 10/2018, hoàn thành trong tháng 6/2019.

c. Kiến nghị: Theo báo cáo của Chủ đầu tư, đến nay Hội đồng Nhân dân vẫn chưa thông qua kế hoạch bổ sung thu hồi đất năm 2018 cho Dự án. Do đó, kiến nghị HĐND, UBND tỉnh sớm phê duyệt chủ trương thu hồi đất cho dự án. Đồng thời, Công ty kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo để các nhà đầu tư trong khu vực có phương án cùng xây dựng đường giao thông đấu nối vào dự án.

10. Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh của Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh:

a. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 878/QĐ-UBND ngày 31/5/2018, thực hiện tại xã Phước Minh và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, công suất 49,8MWp, diện tích chiếm đất 59,86ha, tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng. Tiến độ triển khai theo quy định: Khởi công tháng 8/2018, hoàn thành dự án vào tháng 6/2019.

b. Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Công ty đã hoàn tất đo đạc, quy chủ, đang lên phương án bồi thường.

– Về ký quỹ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2028/SKHĐT-EDO ngày 25/6/2018 đề nghị Công ty ký quỹ với số tiền 13 tỷ đồng, thực hiện ký thỏa thuận trước 30/6/2018; tuy nhiên đến nay Công ty chưa thực hiện.

– Về môi trường: Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo ĐTM.

– Phòng cháy chữa cháy: Đang triển khai thiết kế.

– Xây dựng: Sở Xây dựng đã có văn bản thống nhất thỏa thuận tổng mặt bằng dự án; thiết kế cơ sở đã nộp hồ sơ cho Bộ Công thương thẩm định..

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất thỏa thuận đấu nối; thỏa thuận Scada, thỏa thuận đo đếm điện năng, thỏa thuận rơ le bảo vệ đang triển khai.

– Thủ tục mua bán điện: Đang triển khai.

* Dự kiến dự án sẽ được khởi công trong tháng 10/2018, hoàn thành trong tháng 6/2019.

c. Kiến nghị: Đề nghị Nhà đầu tư sớm thực hiện việc ký quỹ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục dự án.

11. Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc – Giai đoạn 1 của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Ninh Thuận:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 640/QĐ-UBND ngày 23/4/2018, tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; công suất 125 MW, diện tích chiếm đất 174 ha, tổng vốn 3.806 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 9/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 6/2019.

b) Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đã cơ bản hoàn tất việc quy chủ và kiểm đếm tài sản trên đất, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án xác định giá đất, đang chờ UBND xã Bắc Phong xác định nguồn gốc đất.

– Về ký quỹ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1398/SKHĐT-EDO ngày 07/5/2018 đề nghị Công ty thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án vào số tiền 25,5 tỷ đồng. Công ty đã ký thỏa thuận với Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn trước 23/10/2018.

– Về môi trường: Đã nộp hồ sơ phê duyệt ĐTM cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng đánh giá đã tổ chức thầm định hồ sơ.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã có ý kiến thẩm định của Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

– Về xây dựng: Sở Xây dựng đã có ý kiến thống nhất tổng mặt bằng; thiết kế cơ sở dự án đã nộp hồ sơ tại Bộ Công thương, hoàn chỉnh.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất thỏa thuận đấu nồi; đang thực hiện các thủ tục thỏa thuận Scada, thỏa thuận đo đếm và thỏa thuận rơ le bảo vệ.

– Thủ tục mua bán điện: Đã được EVN chấp thuận việc mua điện của dự án.

* Dự kiến hoàn tất thủ tục để khởi công vào tháng 9/2018.

c) Kiến nghị: Đề nghị các Sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục để đảm bảo tiến độ dự án. Đề nghị Nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ.

12. Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc – Giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thuận Bắc:

a) Dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 646/QĐ-UBND ngày 23/4/2018, tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; công suất 75 MW, diện tích chiếm đất 90 ha, tổng vốn 2.301 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 9/2018 và đưa vào vận hành trong tháng 6/2019.

b) Tiến độ triển khai:

– Về đất đai: Đã cơ bản hoàn tất việc quy chủ và kiểm đếm tài sản trên đất, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án xác định giá đất, đang chờ UBND xã Bắc Phong xác định nguồn gốc đất.

– Về ký quỹ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1399/SKHĐT-EDO ngày 07/5/2018 đề nghị Công ty thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án vào số tiền 18 tỷ đồng. Công ty đã ký thỏa thuận với Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn trước 23/10/2018.

– Về môi trường: Dự án đã lập Phương án bảo vệ môi trường và đã được UBND huyện thống nhất.

– Phòng cháy chữa cháy: Đã có ý kiến thẩm định của Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

– Về xây dựng: Sở Xây dựng đã có ý kiến thống nhất tổng mặt bằng; thiết kế cơ sở dự án đã nộp hồ sơ tại Bộ Công thương, hoàn chỉnh.

– Thủ tục đấu nối: Đã hoàn tất thỏa thuận đấu nồi; đang thực hiện các thủ tục thỏa thuận Scada, thỏa thuận đo đếm và thỏa thuận rơ le bảo vệ.

– Thủ tục mua bán điện: Đã được EVN chấp thuận việc mua điện của dự án.

* Dự kiến hoàn tất thủ tục để khởi công vào tháng 9/2018.

c) Kiến nghị: Đề nghị các Sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục để đảm bảo tiến độ dự án. Đề nghị nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ.

Nguồn Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ bài viết này

scroll to top