Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo giải quyết vướng mắc về chính sách cho thuê đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh

248.jpg

Sáng nay (03/8), ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết vướng mắc về chính sách cho thuê đất của tỉnh đối với các dự án trên địa bàn tỉnh và định hướng về chủ trương, chính sách chung giai đoạn năm 2018-2021. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua giá cho thuê đất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cao so với trước đây. Nguyên nhân là do chính sách về thu tiền thuê đất đối với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (giá đất, tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất) của Nhà nước thay đổi theo từng thời kỳ, dẫn đến tiền cho thuê đất đối với doanh nghiệp cũng thay đổi. Cụ thể, trước ngày 01/01/2006, tiền thuê đất được xác định theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành (giá Nhà nước) với chu kỳ điều chỉnh giá đất là 05 năm và quy định mức điều chỉnh 15% so với đơn giá thuê liền kề trước đó; sau ngày 01/01/2006, quy định mức điều chỉnh 15% không còn áp dụng, việc điều chỉnh giá thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành là: hết thời hạn 05 năm, cơ quan thuế điều chỉnh lại đơn giá thuê đất áp dụng cho chu kỳ ổn định 05 năm tiếp theo, bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành hàng năm nhân (x) hệ số điều chỉnh giá nhân (x) tỷ suất cho thuê đất tại thời điểm điều chỉnh. Về giá đất để tính tiền thuê đất, trước ngày 01/3/2011 giá đất tính tiền thuê đất là bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành (giá Nhà nước); sau ngày 01/3/2011thì giá đất để tính tiến thuê đất là giá thị trường (bằng 3,1 – 4,6 lần so với giá Nhà nước trước năm 2011). Về tỷ suất phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, trước năm 2011 ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính đơn giá thuê đất 0,5%; sau năm 2011 đến nay tỷ suất % đơn giá thuê đất là từ 0,5-2%.

Đối với các vướng mắc về tiền thuê đất của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng lại cho các doanh nghiệp thứ cấp thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức nộp tiền một lần cho cả thời gian thuê đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016, về phía địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi đến 10 doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian còn lại để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư cho doanh nghiệp thứ cấp thuê lại đất sau ngày 01/7/2014 thì được thực hiện theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 và 26/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh về quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2015 – 31/12/2019).

Đối với việc điều chỉnh đơn giá của các trường hợp đã có quyết định cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa xác định giá thuê đất, chưa điều chỉnh giá thuê đất, các trường hợp kê khai tiền thuê đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, các trường hợp đã có thông báo tiền thuê đất, tiền sử dụng đất quá 24 tháng nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang mời các đơn vị đến để hướng dẫn lập thủ tục về đất đai; đồng thời phối hợp với các cơ quan Thuế rà soát các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa có Quyết định cho thuê đất và cũng đã lập kế hoạch rà soát việc sử dụng đất đai của các đơn vị cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tham mưu sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật quy định liên quan đến việc thu tiền thuê đất như: Bảng giá đất của tỉnh, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất,… đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa giữa quyền, lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đối với các trường hợp Tỉnh đã có Quyết định cho thuê đất nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất, Phó Chủ tịch đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung biện pháp chế tài vào Quyết định cho thuê đất đối với doanh nghiệp.

Nguyễn Hằng

Chia sẻ bài viết này

scroll to top