Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An: Gian nan giải phóng mặt bằng

1_1276938.jpg
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tiến triển rất chậm, chưa đáp ứng kịp yêu cầu của nhà đầu tư. Nhiều tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chậm được giải quyết.

Phối cảnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Tỉnh Quảng Nam cho biết trong diện tích 70,34ha thực hiện giải phóng mặt bằng trước năm 2015, đến nay vẫn còn 6 hộ ở xã Bình Dương và 2 hộ ở xã Duy Hải chưa bàn giao mặt bằng.

Trong phạm vi giai đoạn 1 của dự án (183ha), còn 17,03ha chưa được giải phóng mặt bằng, trong đó tại khu D còn 43 trường hợp xây dựng trái phép chưa được giải quyết nên chưa lập được phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; tại khu A, khu B, khu C có 1,7ha đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng các hộ không thống nhất nhận tiền.

Để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện ủy và UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo tổ công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng ủa huyện phối hợp với UBND các xã Duy Hải, Duy Nghĩa vận động, yêu cầu các hộ có công trình xây dựng vi phạm (trong đó có 43 trường hợp ở khu D) tháo dỡ phần công trình xây dựng trái phép để bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ không chấp hành thì phải kiên quyế tháo dỡ.

Tỉnh cũng yêu cầu huyện chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã Duy Hải, Duy Nghĩa phối hợp với Công ty KHCL, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức làm việc với các trường hợp đến nay chưa đồng ý nhận tiền theo phương án bồi thường và các trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bào giao để giải thích rõ các quy định, chính sách, yêu cầu các hộ chấp hành bàn giao mặt bằng trước ngày 20/6/2018. Sau ngày này, nếu các hộ không chấp hành thì UBND huyện Duy Xuyên sẽ lập phương án và ban hành quyết định cưỡng chế một số trường hợp.

Với trường hợp chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có nhu cầu tiếp tục thực hiện đầu tư trong phạm vi khu đất 125ha của dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (không hoán đổi vị trí để đầu tư dự án khác trên địa bàn huyện Thăng Bình), UBND tỉnh thống nhất giao UBND huyện Duy Tiên rà soát, lập thủ tục đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất phần diện tích này để thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2018 – 2020.

Trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai có nhiệm vụ chủ trì họp định kỳ hàng tháng và đột xuất với Tổ công tác chuyên môn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để thống nhất với các ngành, địa phương hướng dẫn giải quyết các trường hợp tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Nam Hội An và các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án. Trường hợp vượt thẩm quyền, ban quản lý có trách nhiệm báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Về việc xây dưng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dưng phối hơp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung chủ trương đầu tư các dự án xây dựng khu tái định cư trước đây đã giao cho Công ty KHCL làm chủ đầu tư (Sơn Viên, Nồi Rang, Duy Hải giai đoạn 2 – giai đoạn 3, ven biển Bình Dương) để tiếp tục triển khai thực hiện.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Tài nguyên Môi trường, Cục thuế và các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn thủ tục nộp tiền hoặc ghi nhận thu tiền sử dụng đất tái đinh cư, ghi chi tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tiền xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu tái định cư để giải quyết cấp “sổ đỏ” cho các hộ giao đình, cá nhân tại các khu tái định cư này.

Về đầu tư xây dựng khu nghĩa trang vùng Đông Duy Xuyên Thăng Bình, UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai rà soát lại nhu cầu cần thiết để lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án, thực hiện từ nguồn vốn của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An ứng trước vào ngân sách tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh chấp thuận triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư dự án, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư. Công ty KHCL và các đơn vị bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan tập trung lập hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện để hoàn chỉnh hồ sơ khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Đối với phần diện tích 70,34ha thực hiện giải phóng mặt bằng trước năm 2015, tỉnh yêu cầu Công ty KHCL rà soát, xác đinh phần diện tích đã giải phóng thực tế, bàn giao cho nhà đầu tư, lập hồ sơ quyết toán chi phí, phối hợp với Công ty Phát triển Nam Hội An lập thủ tục trình điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng (ngoài 70,34ha nêu trên), Công ty KHCL phối hợp với nhà đầu tư rà soát, đối chiếu quy hoạch để lập thủ tục trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần diện tích còn lại, nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở xác định đơn giá giao, cho thuê đất và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Vĩnh Chi

Nguồn: vietnamfinance.vn

Chia sẻ bài viết này

scroll to top