Nghệ An: Xử lý sau thanh tra Dự án Golden City 10 đất chưa chuyển đổi mục đích đã phân lô bán nền (*)

nghe-an.jpg
UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn (số 2360/UBND-CN ngày 12/4/2018) chỉ đạo xử lý sau thanh tra Dự án Khu dân cư Golden City 10 tại đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh.

Theo đó, giao Chủ tịch UBND thành phố Vinh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư dự án (Công ty Cổ phần Golden City – CKV) theo đúng quy định tại Khoản 8, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ trước ngày 25/4/2018;

Phối cảnh khu vực Dự án Khu dân cư Golden City 10 tại đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh.
Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân do có các tồn tại, khuyết điểm trong việc quản lý thực hiện đầu tư Dự án như đã nêu tại kết quả thanh tra (tại Công văn số 200/TTr.NV3 ngày 09/4/2018 của Thanh tra tỉnh Nghệ An), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2018.

Giao Chủ tịch UBND thành phố Vinh chỉ đạo UBND phường Quán Bàu, các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc thành phố tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiên quyết không để hành vi xây dựng trái phép diễn ra tại các dự án trên địa bàn khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Giao thủ trưởng các cấp, ngành liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân do có các tồn tại, khuyết điểm trong việc quản lý thực hiện đầu tư dự án như đã nêu tại kết quả thanh tra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2018.

Về phía Công ty Cổ phần Golden City – CKV nghiêm túc chấp hành xử phạt theo quyết định của cấp có thẩm quyền về các sai phạm nêu tại kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra liên ngành; hoàn thiện các thủ tục của dự án theo đúng quy định của Pháp luật, nghiêm cấm việc triển khai dự án khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép theo quy định; tuân thủ các quy định của Nhà nước và pháp luật trong thực hiện đầu tư dự án này và các dự án khác (nếu có), chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm trong thời gian tới.

Sau khi Công ty cổ phần Golden City – CKV thực hiện nghiêm túc quyết định xử phạt vi phạm hành chính giao giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật; tiến hành thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản làm căn cứ pháp lý để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện Dự án Khu dân cư Golden City 10 tại số 7, đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh đúng theo quy định pháp luật./.

Theo: Báo Nghệ An

Chia sẻ bài viết này

scroll to top